Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengacara sengketa Tata Usaha Negara di Medan

Advokat sengketa kepegawaian di Medan
Pengacara sengketa TUN di Medan

PERKARA TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.